Klimatizácia

Diagnostika porúch klimatizácii, oprava, naplnenie chladiva, čistenie prieduchov, údržba.