Opravy po vážnej dopravnej nehode

Po akej vážnej dopravnej nehode podlieha vozidlo oprave v opravovni podľa postupov výrobcu ?

Každá dopravná nehoda alebo škodová udalosť, pri ktorej na vozidle došlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov ktorými sú :

  • zavesenie kolies,
  • deformačné zóny,
  • systémy airbagov,
  • riadenie
  • brzdy

je vážnou dopravnou nehodou vozidla. Takto poškodené vozidlo môže opraviť len opravovňa, ktorá spĺňa predpísané podmienky. Uvedené platí od 1. januára 2022 a len pre vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005.

Zdroj : https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/opravy-vozidiel-po-vaznej-dopravnej-nehode/po-akej-vaznej-dopravnej-nehode-podlieha-vozidlo-oprave-v-opravovni-podla-postupov-vyrobcu

Autoelektronika

Opravy, údržba a diagnostika elektronických systémov európskych výrobcov automobilov.

Klimatizácia

Diagnostika porúch klimatizácii, oprava, naplnenie chladiva, čistenie prieduchov, údržba.

Pneuservis

Oprava a vyvažovanie kolies automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, predaj nových a jazdených pneumatík.

Opravy karosérii

Klampiarske, lakirnícke práce, lokálne a celkové opravy, údržba, miešanie autolakov značky Glasurit.

Opravy podvozkov

Kompletné a čiastočné opravy náprav, údržba a nastavenie geometrie kolies a náprav.

Autosúčiastky

Predaj originálnych náhradných dielov všetkých značiek automobilov.