BG 438 In-Force

in Spreje

Penetračný olej, ktorý zabezpečuje zastavenie korózie, maže voľné súčasti.