BG 334 Syntetic Power Steering Fluid

Ma obdobný účinok ako BG 332, ale obsahuje syntetickú kvapalinu pre vozidlá VW Group a dalšie automobily, ktoré majú predpísanú syntetickú kvapalinu.